Bất động sản như con ghẻ của nền kinh tế...doanh nghiệp không cần giải cứu chỉ xin Chính phủ giải quyết ngay cơ chế, chính sách đang khiến hàng nghìn dự án ách

Đây là chia sẻ của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh khi bàn về những vướng mắc lớn nhất của thị trường BĐS thời điểm hiện tại.